Konkurss noodikoguhoidja ametikohale

Eesti Riiklik Sümfooniaorkester kuulutab välja konkursi

  • NOODIKOGUHOIDJA AMETIKOHALE.

Otsime oma loomingulisse kollektiivi inimest, keda paelub vaheldusrikas töö Eesti kultuurielu keskmes Estonia kontserdisaalis tippmuusikutest kolleegide ja asjatundliku publikuga, preemiaks põnevad kontserdid rahvusvaheliselt tunnustatud dirigentide ja solistidega. 

MIS OOTAB TEGEMIST?
Noodikoguhoidja haldab orkestri noodikogu ja valmistab noodimaterjali ette kontsertideks ja proovideks. Tema ülesandeks on leida orkestrile tööks vajalikud noodid, vajadusel need osta või rentida ning pidada hinnaläbirääkimisi kirjastustega. Igal proovi- ja kontserdipäeval jagab noodikoguhoidja noodid orkestrile välja ja korjab kokku. Tema hallata on ERSO nootide andmebaas ning ta vastutab nootide väljalaenutamise eest.

Tema tööülesannete hulka kuulub tihe suhtlemine dirigentide ja orkestrantidega ning nende abistamine nootidega seonduvas, partituuride ja partiide ühilduvuse kontrollimine, nootide paljundamine ning palju muud orkestri igapäevatööga kaasnevat. 

KES SOBIKS?
Noodikoguhoidja armastab klassikalist muusikat ja naudib rohket suhtlemist. Tal on loomuomaselt silma pisiasjadele ja teda rõõmustab, kui kõik on süsteemselt korras. Oluline omadus on tasakaalukus – ootamatud olukorrad, nt kavamuutused või kaotsiläinud partii, panevad ta kiiret lahendust otsides tegutsema.

Noodikoguhoidjal on muusikaline haridus ja väga hea noodilugemisoskus, ta on kokku puutunud digitaalse arhiveerimise ja soovitavalt ka noodigraafika programmidega, ta tunneb autoriõigusi ja oskab inglise keelt.

Pakume täiskohaga tööd, tööaeg vastavalt orkestri tööplaanile, reeglina 9–17, vajadusel ka nädalavahetustel ja õhtusel ajal.  Tööga võivad kaasneda lähetused.


Kandideerimiseks palume võtta ühendust meiliaadressil konkurss@erso.ee, saates oma CV ja kaaskirja hiljemalt 21. augustiks 2017.  Väga hea, kui saaksime esmase kohtumise teha juba augusti esimeses pooles, seetõttu ootame kiiret reageerimist!

Lisainfo tel 6147 787, personalijuht Piret Veensalu.