Konkurss

Eesti Riiklik Sümfooniaorkester võtab tööle

TŠELLORÜHMA ABIKONTSERTMEISTRI
(täiskohaga, töötasu 1606 eurot bruto, tööle asumine esimesel võimalusel).

KLARNETIRÜHMA ABIKONTSERTMEISTRI (Böhmi süsteem)
(positsioon eeldab mängimist ka Es-klarnetil; täiskohaga, töötasu 1606 eurot bruto, tööleasumine esimesel võimalusel)

HARFIMÄNGIJA
(täiskohaga, töötasu 1835 eurot bruto, tööle asumine esimesel võimalusel).