KONKURSS: SA ERSO JUHATUSE LIIGE

Eesti Riiklik Sümfooniaorkester kuulutab välja konkursi

 • JUHATUSE LIIKME AMETIKOHALE

Vastavalt SA Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri põhikirja punktidele 5.2 ja 5.3 kuulutab sihtasutuse nõukogu välja avaliku konkursi juhatuse liikme koha täitmiseks alates 2. veebruarist 2018 seoses praeguse juhatuse liikme lepingu lõppemisega 1. veebruaril 2018.
Konkursile avalduste esitamise tähtaeg: 21. august 2017.

Konkursi kandidaatidele esitatavad nõuded:

 1. riiklikult tunnustatud kõrgharidus;
 2. Eesti muusika ja muusikaelu väga hea tundmine;
 3. rahvusvahelise muusikaelu hea tundmine;
 4. inimeste ja protsesside juhtimise kogemus;
 5. Eesti kultuuri- ja majanduselu hea tundmine;
 6. kõrgtasemel eesti ja inglise keele oskus (sh kirjalik ja suuline), teise võõrkeele oskus (soovitavalt vene keel) tuleb kasuks;
 7. hea suhtlemis- ja väljendusoskus;
 8. hea algatus- ja analüüsivõime.

Konkursil osalemiseks esitatavate dokumentide loetelu:

 1. kirjalik avaldus;
 2. elulookirjeldus;
 3. haridust tõendava dokumendi koopia;
 4. kirjalik visioon (1-2 lk) SA ERSO arengust aastatel 2018-2021.

E-post: konkurss@erso.ee.
ERSO, Estonia pst. 4, Tallinn 10148.

Lisainformatsioon: tel. 6147 787