Konkurss löökpillirühma kontsertmeistri / timpanisti

Eesti Riiklik Sümfooniaorkester võtab tööle

 • LÖÖKPILLIRÜHMA KONTSERTMEISTRI / TIMPANISTI
  (täiskohaga, töötasu 1835 eurot bruto, tööle asumine esimesel võimalusel).

Konkurss toimub kolmes jaos: videovoor, ettemänguvoor ja orkestrivoor.

Kandideerimiseks ja videovoorus osalemiseks palume saata hiljemalt 15. jaanuariks 2022 aadressile konkurss@erso.ee (märksõnaga „Timpani“) vabas vormis kandideerimisavalduse ja CV ning lingi ühele lõikamata videosalvestisele*, milles kandidaat esitab järjest:

 • Nick Woud. „Sümfoonilised etüüdid timpanitele“: etüüdid nr 9 ja 18
 • ja järgnevad orkestripartiid**:
  1) Béla Bartók. Muusika keelpillidele, löökpillidele ja tšelestale: II osa, taktid 301-338.
  2) Ludwig van Beethoven. Sümfoonia nr 5: alates III osa taktist 324 kuni IV osa taktini 22.
  3) Frank Martin. Kontsert seitsmele puhkpillile, timpanitele, löökpillidele ja keelpilliorkestrile: III osa, 5 takti enne nr 19 kuni nr 22, 7. takt.

Ettemängule kutsutakse videovooru põhjal ning kutsed saadetakse välja hiljemalt 25. jaanuariks 2022.

Ettemäng toimub 14. märtsil 2022 kell 14.00 Estonia kontserdisaalis.

Ettemängul osalemiseks palume ette valmistada:

 •  Nick Woud. „Sümfoonilised etüüdid timpanitele“: etüüdid nr 5, 13, 14, 15, 19, 23, 25, 27 ja 28;
 • vabalt valitud sooloteos marimbale või vibrafonile (kestus umbes 5 min);
 • orkestripartiid**.

Ettemänguvooru põhjal valitakse orkestrivooru kuni kolm kandidaati, kes aprillis 2022 osalevad ERSO töös vähemalt ühe kontserdi ja sellele eelneva prooviperioodi jooksul. Konkursi võitja otsustatakse orkestrivooru tulemuste põhjal.


Lisainfo konkursi kohta:
Ettemängu- ja orkestrivoorus esinevad kõik osalejad ERSO instrumentidel:
– timpanid: Hardtke Berlin Classic (78, 72, 66 ja 58 cm; vasikanahad) ja väikestel Adams Schnellar timpanitel (63 ja 59 cm; kitsenahad), ERSO timpanid on Ameerika asetuses;
– marimba: MarimbaOne, viis oktavit;
– vibrafon: Musser M55.

Kandidaatidel palume esitada konkursile saabudes COVID digitõendi.

Lisainfo ametikoha kohta:
Löökpillirühma kontsertmeistri kohustuste hulka kuulub oma rühma töö igapäevane juhtimine, mh partiide jaotamine ja lavaasetuse planeerimine ning grupiproovide läbiviimine. ERSO kunstinõukogu liikmetena on pillirühmade kontsertmeistrid kaasatud orkestri juhtimisse.


* Videosalvestis peab olema üles võetud ühe kaameraga, mängija näoga kaamera poole nii, et nii tema käed kui instrument on samuti kogu ulatuses kaadris. Salvestise hilisem töötlus ei ole lubatud, see tuleb esitada lõikamata kujul.

** Orkestripartiid on kättesaadavad ERSO kodulehel.


E-post: konkurss@erso.ee.
ERSO, Estonia pst 4, Tallinn 10148.
Lisainformatsioon: tel 6147 787