Konkurss pearaamatupidaja ametikohale

Eesti Riiklik Sümfooniaorkester võtab alates märtsist 2019 tööle

PEARAAMATUPIDAJA,
kes vastutab kogu meie raamatupidamise pedantse korrasoleku eest. 

Kandideerimiseks palume saata vabas vormis avaldus ja CV märksõnaga “Pearaamatupidaja” hiljemalt 24. jaanuariks 2019 aadressile konkurss@erso.ee.

Lisateave: personalijuht Piret Veensalu
tel 6147 787


Pearaamatupidaja töö eesmärk on korraldada SA ERSO raamatupidamist ja nõustada kolleege finantsküsimustes ning nautida koos suurepäraseid muusikaelamusi.

Peamised tööülesanded:

 • SA ERSO raamatupidamisprotsesside täiustamine vastavalt seadusandluse ja vajaduste muutumisele;
 • koondeelarve ja projektieelarvete koostamine ja täitmise jälgimine ja analüüs;
 • juhtkonnale ja nõukogule vajalike eelarve täitmise ja muude aruannete koostamine ja analüüsimine;
 • SA ERSO majandusaasta aruande koostamine;
 • koostöö audiitoritega;
 • raamatupidamistoimingute kajastamine;
 • palgaarvestus, lähetusega seotud kulude ja muude majanduskulude arvestus;
 • maksude arvestus ja deklaratsioonide esitamine;
 • ülekannete teostamine e-riigikassas;
 • põhivara arvestus, inventuuride korraldamine; varude ning bilansiväliste varade arvestuse pidamine;
 • saldoandmiku esitamine rahandusministeeriumi infosüsteemi;
 • müügiarvete koostamine, klientide võlgnevuste jälgimine, meeldetuletuste edastamine; Omniva arvetekeskuses tarnijate arvete kinnitamisringi alustamine ja kinnitatud ostuarvete import raamatupidamisprogrammi;
 • statistiliste aruannete koostamine ja esitamine;
 • SA ERSO finantsalase kirjavahetuse pidamine;
 • raamatupidamisdokumentide arhiveerimine;
 • vajadusel raamatupidamise protsesside muutmine ja täiendamine.

Töökohale kandideerimise eelduseks on:

 • tööga haakuv kõrgharidus, suurepärane valdkonna õigusruumis orienteerumine ja eelnev edukas erialane töökogemus avalikus sektoris;
 • eesti ja inglise keele oskus, kasuks tuleb vene keele oskus;
 • väga hea arvutikasutamise oskus (Excel, Outlook jm kontoritarkvara) ja meilietiketi tundmine, lisaks nõutav kogemus raamatupidamistarkvaraga igapäevatöös;
 • täpsus ja korrektsus;
 • väga head koostööoskused ja tahe tihedaks igapäevaseks vahetuks suhtluseks nii välispartnerite kui kolleegidega.

Töökoormus:               täistööaeg